Show simple item record

Neelastická analýza klopení nosníků metodou konečných prvků

dc.contributor.authorKala, Zdeněkcs
dc.contributor.authorValeš, Jancs
dc.contributor.authorMartinásek, Josefcs
dc.date.accessioned2019-04-03T03:54:59Z
dc.date.available2019-04-03T03:54:59Z
dc.date.issued2017-02-22cs
dc.identifier.citationProcedia Engineering. 2017, vol. 2017, issue 172, p. 418-488.en
dc.identifier.issn1877-7058cs
dc.identifier.other133422cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68342
dc.description.abstractThe inelastic lateral–torsional buckling resistance of real I-beam loaded by uniform moment was the subject of parametric studies using nonlinear finite elements, covering various initial imperfections as initial axis curvature, material properties, residual stress, etc. The ANSYS software package was used. The finite element SOLID185 was applied to study the inelastic failures of beams. The finite element analysis considers both geometrical and material nonlinearities. The static inelastic resistance was calculated for various beam lengths, and compared with elastic resistance and with resistances based on the Eurocode buckling curves.en
dc.description.abstractNeelastická odolnost vůči klopení reálného I-nosník zatíženého konstantním momentem byla předmětem parametrických studií založených na nelineární metodě konečných prvků. Model zahrnul různé počáteční imperfekce jako počáteční zakřivení osy, materiálové vlastnosti, vlastní pnutí, atd. Byl aplikován software ANSYS a konečné prvky SOLID185 s cílem studovat nepružné poruchy nosníků. Analýza metodou konečných prvků vzala v úvahu geometrické a materiálové nelinearity. Statická nepružná odolnost byla vypočtena pro různé délky nosníků, a byla porovnána s elastickou odolností a odolnostmi vypočtenými s pomocí vzpěrných křivek Eurokódů.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent418-488cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherElseviercs
dc.relation.ispartofProcedia Engineeringcs
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2017.02.056cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cs
dc.subjectbeamen
dc.subjectinelastic stabilityen
dc.subjectfinite elementen
dc.subjectbucklingen
dc.subjectsteelen
dc.subjectimperfectionen
dc.subjectreliabilityen
dc.subjectsensitivityen
dc.subjectprut
dc.subjectnepružná stabilita
dc.subjectkonečný prvek
dc.subjectvzpěr
dc.subjectocel
dc.subjectimperfekce
dc.subjectspolehlivost
dc.subjectcitlivost
dc.titleInelastic Finite Element Analysis of Lateral Buckling for Beam Structuresen
dc.title.alternativeNeelastická analýza klopení nosníků metodou konečných prvkůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechanikycs
sync.item.dbidVAV-133422en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2019.08.08 16:54:55en
sync.item.modts2019.08.08 16:18:00en
dc.coverage.issue172cs
dc.coverage.volume2017cs
dc.identifier.doi10.1016/j.proeng.2017.02.056cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1877-7058/cs
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International