• Maximalizace diagnostické výtěžnosti signálů EKG 

  Beháňová, Andrea
  Táto bakalárska práca sa zaoberá maximalizáciou diagnostické vyťaženosti signálu EKG. V~teoretickej sekcií sa zaoberáme fyziológiou srdca, elektrokardiografiou, typmi rušenia EKG a popisom niektorých známych metód odhadu ...
 • Systém FLATcon – CCD detekce stavu patních měřičů s RF komunikací 

  Lancz, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom konceptu batériovo napájaného miniatúrneho mikrokontrolérového systému pre CCD detekciu pätných meračov. Návrh konceptu FLATcon systému obsahuje nevyhnutné vstupy a výstupy pre komunikáciu ...
 • Možnosti využití laboratorního RTG přístroje pro analýzu vnášení předmětů do jaderných elektráren 

  Vlk, Petr
  Práce se zabývá využíváním RTG přístrojů pro analýzu vnášených předmětů při vstupu do jaderné elektrárny. Popisuje principy vzniku a detekce RTG záření a techniky používané v současných RTG přístrojích. Součástí práce je ...
 • Optimalizace měření optického vlákna na výstupu vláknového senzoru teploty 

  Koláčková, Aneta
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou měření optického výkonu na výstupu jednovidového optického vlákna, použitého jako senzor teploty, za pomocí dvojlomu. Práce popisuje základní poznatky o měření výkonu, normy a ...
 • Nízkopříkonový bezdrátový senzorový uzel 

  Pobiecky, Michal
  Cieľom tejto práce je navrhnúť a vytvoriť bezdrôtový senzorový uzol s dôrazom na nízku spotrebu energie. Prvotne je toto zariadenie postavené na mikrokontroléri Atmel ATmega328P a namerané dáta odosiela pomocou XBee ...
 • Budič elektromotoru pro letecké aplikace 

  Kolenský, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem budícího obvodu elektromotor 28V/1A pro letecké aplikace. Návrh zahrnuje specifikaci požadavků na napájení, odolnosti a rušení budícího obvodu, dále na návrh bloků ochranné, napájecí, ...
 • Mobilní aplikace pro automatickou detekci a rozpoznávaní tváří 

  Stejskalová, Kristina
  Tato bakalářská práce má za úkol implementovat metodu pro detekci a rozpoznávání tváře v programovacím jazyku Java a následné vytvoření Android aplikace pro detekci a rozpoznávání tváře. Teoretická část popisuje přehled ...
 • Dvě úlohy z oblasti zpracování videa netradičními prostředky 

  Kánský, Antonín
  Cílem této práce je pomocí řídké reprezentace signálů řešit dvě úlohy z oblasti zpracování videa. Je zde objasněna problematika tradičního řešení dvou efektů, tedy separace pozadí od pohybujícího se popředí a obnovení dvou ...
 • Stimulace hmatové zpětné vazby 

  Lang, Matěj
  Tato bakalářská práce měla za úkol otestovat návrh taktilního displeje. Nejprve jsou popsány metody tvorby hmatového vjemu a shrnuty základní fyzikální principy. Z nich byla vybrána přímá elektrická stimulace jako vhodný ...
 • Fotovoltaické elektrárny a jejich návrh 

  Albrecht, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá fotovoltaickými elektrárnami a jejich návrhem. Významná část práce se věnuje především technologiím výroby a popisem typů a způsobu výroby jednotlivých druhů fotovoltaických článků. Práce ...
 • Analýza dat z difuzního zobrazování MR 

  Guzmická, Lea
  Táto práca sa zaoberá problematikou difúzneho MRI zobrazovanie. Na túto problematiku nazerá od metód nasnímania až po metódy spracovania pričom sa sústreďuje na voľbu správneho výberu softvéru pre spracovanie difúznych ...
 • Analýza vysokofrekvenčních oscilací a konektivity v elektrofyziologii mozku 

  Macíčková, Magda
  Tato práce se zabývá zkoumáním problematiky analýzy vysokofrekvenčních oscilací (HFO), analýzy konektivity mozkové tkáně a zkoumání účinnosti a přesnosti jednotlivých metod používaných při jejich analýze. Dále je cílem ...
 • Nabíječka pro olověný akumulátor 

  Kopuletý, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá oživením, úpravou a výrobou nabíječky olověných baterií. Je zde popsán princip nabíjení baterií a jednotlivé topologie spínaných zdrojů. Schéma zapojení, z kterého je vycházeno, bylo převzato ...
 • Ohřev elektrickým obloukem 

  Kahoun, Karel
  Bakalářská práce se zabývá ohřevem elektrickým obloukem v průmyslových aplikacích. V bakalářské práci je popsán laboratorní přípravek pro generaci elektrického oblouku. Obsahem je také teoretický rozbor přenosu tepla z ...
 • Přepínač hovorů pro systém APD 

  Hartmann, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem zařízení, které slouží k propojení hlasových hovorových linek v hlubinných dolech pro systém APD. Pomocí zařízení, lze propojovat až 60 hovorových linek až do šestnácti nezávislých komunikačních ...
 • Embedded zpracování videa pro dohledový systém 

  Gerych, Lukáš
  Obsahem práce je návrh a realizace vestavěného systému pro snímání statické scény a vyhodnocování obrazu pro dohledový systém. Je prováděna na miniaturním počítači Raspberry Pi s procesorem ARM. Jsou zde uvedeny metody ...
 • Automatická režie přímých přenosů ze sportovních akcí 

  Chmelař, Martin
  Práce se zabývá vytvořením softwaru pro automatickou režii přímých přenosů ze sportovních akcí. Systém je navržen tak, aby byl schopen získávat data z několika síťových kamer a jejich obraz automaticky doplňovat o informační ...
 • Subjektivní hodnocení QoE streamovaného videa se zaměřením na změnu kvality streamovaného videa 

  Nevřelová, Monika
  Tato práce se zabývá vytvořením webové aplikace pro subjektivní hodnocení streamovaného videa. V práci je popsána adaptivní technika streamování, služby pro streamování a objektivní i subjektivní hodnocení streamovaného ...
 • Měření a regulace O2 v atmosféře a v kapalině uvnitř buněčných inkubátorů 

  Nečasová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením a regulací kyslíku v atmosféře a v kapalině uvnitř buněčných inkubátorů. Vychází ze stanovených požadavků a parametrů zadaných laboratoří biofyziky FEKT VUT. V teoretické části jsou ...
 • English as a Lingua Franca in IT Advertising Campaigns 

  Arutsiunian, Aliaksandra
  Ve 21. století můžeme s jistotou hovořit o významném počtu lidí, kteří používají angličtinu, ať už v každodenní komunikaci, nebo se ji intenzivně učí. Angličtina se stala světovým jazykem vědy, techniky, vzdělávání a ...