Show simple item record

Nové hydrodynamické elektrochemické uspořádání pro detekci iontů kadmia s použitím elektrod tlustovrtstvých chemických senzorů

dc.contributor.authorPrášek, Jancs
dc.contributor.authorAdámek, Martincs
dc.contributor.authorHubálek, Jaromírcs
dc.contributor.authorAdam, Vojtěchcs
dc.contributor.authorTrnková, Libušecs
dc.contributor.authorKizek, Renécs
dc.date.accessioned2019-04-03T10:52:22Z
dc.date.available2019-04-03T10:52:22Z
dc.date.issued2006-11-06cs
dc.identifier.citationSENSORS. 2006, vol. 2006, issue 11, p. 1498-.en
dc.identifier.issn1424-8220cs
dc.identifier.other43612cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68385
dc.description.abstractMiniaturization and integration of chemical devices into modules that are dimensionally comparable with electronic chips (Lab on Chip) is nowadays developing worldwide. The aim of our work was to suggest and optimize the best conditions for fabrication of TFT sensor due to its sensitivity and low experimental deviations. New electrochemical analytical device was developed to ensure certain known mass transport to electrodes, which is the most limiting process that influencing the response quality of the sensor. The device consists from rotating conic vessel for measured sample and stick-in thick-film sensor.. The sensors responses were tested under trace analysis of cadmium. Measurements were done also with the others electrochemical arrangements to compare with the new one. The sensor output current response dependence on the liquid velocity and geometrical arrangement within using standard electrochemical couple of potassium ferrocyanide-ferricyanide is presented. We found out that the new device with controlled flow of electrolyte to sensor worked properly and gave satisfactory results.en
dc.description.abstractDnešním celosvětovým cílem je miniaturizace a integrace chemických zařízení do malých modulů které jsou rozměrově srovnatelné s elektronickými čipy (Lab on Chip). Cílem naší práce bylo navrhnout a optimalizovat co možná nejlepší podmínky pro výrobu tlustovrstvého senzoru tak, aby byl dostatečně citlivý s minimální odchylkou měření. Pro zajištění přesně definovaného přísunu hmoty k elektrodám, což je nejvíce limitujícím procesem majícím vliv na výstupní odezvu senzoru, bylo vyvinuto nové elektrochemické analytické zařízení. To se skládá z rotující konické nádobky pro uložení měřeného vzorku a do ní vloženého tlustovrstvého senzoru. Odezva senzoru byla testována na stopové analýze kadmia. Pro porovnání nového zařízení byla provedena stejná měření i na jiných elektrochemických uspořádáních. Je zde ukázána i výstupní proudová odezva senzoru v závislosti na rychlosti roztoku a geometrickém uspořádání při měření standardního elektrochemického redoxu fero-ferykyanidu draselného. Zjistili jsme, že nové zařízení s řízeným tokem elektrolytu k senzoru pracuje správně a podává uspokojivé výsledky.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1498-cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherMDPIcs
dc.relation.ispartofSENSORScs
dc.relation.urihttp://www.mdpi.com/1424-8220/6/11/1498cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 3.0 Unportedcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cs
dc.subjectflow analysisen
dc.subjectdifferential pulse voltammetryen
dc.subjectcadmiumen
dc.subjectthick-film sensoren
dc.subjectanalýza v průtoku
dc.subjectdiferenční pulsní voltametrie
dc.subjectkadmium
dc.subjecttlustovrstvý senzor
dc.titleNew Hydrodynamic Electrochemical Arrangement for Cadmium Ions Detection Using Thick-Film Chemical Sensor Electrodesen
dc.title.alternativeNové hydrodynamické elektrochemické uspořádání pro detekci iontů kadmia s použitím elektrod tlustovrtstvých chemických senzorůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
sync.item.dbidVAV-43612en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2019.06.17 10:22:19en
sync.item.modts2019.05.18 00:38:21en
dc.coverage.issue11cs
dc.coverage.volume2006cs
dc.identifier.doi10.3390/s6111498cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1424-8220/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 3.0 Unported