Now showing items 1-20 of 620

 • Ocelová konstrukce zastřešení nástupiště 

  Petrovič, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá statickým výpočtem a posouzením nosné ocelové konstrukce zastřešení nástupiště. Objekt se nachází v centru města Pardubice. Půdorysné rozměry konstrukce jsou 24 x 35 metrů. Výška konstrukce je 8 ...
 • Vila ve svahu 

  Zemánek, Jaroslav
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování stavebně-technické části projektové dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu ve svahu. Dům je situován v obci Čejkovice ve svažitém terénu. Jedná se o objekt s dvěma ...
 • Energetický audit občanské stavby 

  Horák, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá energetickým hodnocením bytového domu prostřednictvím energetického auditu. Hodnocení probíhá v rovině energetické, ekonomické a ekologické. Jsou navržena jednotlivá úsporná opatření, z nichž ...
 • Marketingové posouzení dopadů projektu veřejné správy na rozvoj obce 

  Kaděrka, Jan
  Předmětem této bakalářské práce je vhodný návrh projektu přilehlých ploch cyklostezky za pomocí výzkumu veřejného mínění, analýz mikro a makro prostředí, SLEPT analýzy a SWOT analýzy. Zhodnocení současného stavu a následná ...
 • Ceny stavebních objektů pro pozemkové úpravy 

  Vázlerová, Marcela
  Bakalářská práce se zabývá vysvětlením problematiky týkající se pozemkových úprav, především však oceňováním společných zařízení. Společná zařízení pozemkových úprav jsou takové stavební objekty, které vznikají při realizaci ...
 • Rodinný dům v Čechočovicích 

  Vondráček, Petr
  Tato bakalářská práce řeší návrh rodinného domu v Čechočovicích v okrese Třebíč. Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt, zastřešen dvěmi pultovými střechami. Projekt vznikl za účelem návrhu ...
 • Rodinný dům ve svahu 

  Třeštíková, Hana
  Tato práce je zaměřena na návrh novostavby dřevěné roubenky rodinného domu, která je založena ve svahu a nachází se v katastrálním území obce Horní Bečva. Jedná se o samostatně stojící, dvoupodlažní, částečně podsklepený ...
 • Příprava realizace hrubé vrchní stavby rekreačního objektu ve Zlíně 

  Prágr, Michal
  Předmětem mé bakalářské práce je stavebně technologické řešení realizace hrubé vrchní stavby rekreačního střediska. V práci jsou obsaženy technologické předpisy pro zdění a pokládku stropních panelů Spiroll, dále návrh ...
 • Výstavní galerie 

  Vass, Petr
  Stavba výstavní galerie bude umístěna v lokalitě Brno – Stránice. Ocelová konstrukce výstavní galerie je tvořena příčnými rámy, které se skládají ze sloupů a příhradových vazníků. Příčné rámy jsou ztuženy pomocí a střešních, ...
 • Využití alternativních koagulantů při úpravě vody 

  Hofmanová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím alternativních koagulantů při úpravě vody. První, teoretická část, ve svém úvodu zmiňuje typy úprav pro jednotlivé kategorie surové vody, související zákony a vyhlášky. Dále popisuje ...
 • Nájemní bytový dům 

  Došek, Samuel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu v Krásné Vsi. Jedná se o samostatně stojící objekt na rovinatém terénu. Objekt bytového domu má dvě nadzemní podlaží a celkem se skládá ze 6 bytových jednotek. Byt v ...
 • Analýza průniku lepidel do submikroskopické struktury dřeva 

  Mitrenga, Ondřej
  Tato práce se zabývá problematikou průniku lepidla do buněčné stěny dřeva. Zaměřuje se na lepidla používaná pro konstrukční účely a popisuje jeden z hlavních aspektů ovlivňující penetraci, molekulovou hmotnost lepidla. ...
 • Možnosti využití lehkého kameniva na bázi pěnového skla pro výrobu novodobých stavebních materiálů 

  Bubeník, Jan
  Teoretická část bakalářské práce se zabývá možnostmi využití kameniva na bázi pěnového skla ve stavebnictví. Součástí práce je popis výroby, suroviny pro výrobu, a především vlastnosti kameniva. Práce se zaměřuje na možnosti ...
 • Studium alkalicko-křemičité reakce v cementobetonových krytech 

  Láznička, Josef
  Alkalicko – křemičitá reakce je problémem trvanlivosti betonu vedoucí k významným nákladům na rekonstrukci a údržbu betonových infrastruktur. Cílem práce je shrnutí současného stavu porozumění této reakce s ohledem na ...
 • Experimentální a numerická analýza zatěžovací zkoušky železobetonové desky 

  Jedlička, Lukáš
  Tato bakalářská práce popisuje návrh, výrobu a experimentální zatěžovací zkoušku železobetonového prvku, za který byla zvolena deska. Součástí laboratorních prací byla výroba zkušebních těles a stanovení jejich fyzikálních ...
 • Posouzení vodního toku ve správě Povodí Odry, s. p. 

  Mláděnka, Jakub
  Cílem bakalářské práce je podrobně popsat a zhodnotit současný stav koryta toku Luha a objektů s ním spojených v zájmovém úseku ř. km 0,000 – 2,853 v katastrálním území obce Jeseník nad Odrou. Součástí práce je posouzení ...
 • Rodinný dům s provozovnou Světlá 

  Vondál, Pavel
  Tato bakalářská práce řeší zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby rodinného domu s provozovnou. Stavba se nachází na okraji obce Světlá. Obytná část domu je navržena pro trvalé bydlení 4 osob. Provozovna ...
 • Polyfunkční dům v Brně Židenicích 

  Kalíšková, Eliška
  Předmětem zadání bakalářské práce je řešení novostavby Polyfunkčního domu v Brně v městské části Židenice, na nároží ulice Táborská a Nezamyslova. Návrh vychází ze zastavění nárožní parcely v těsné blízkosti kaple sv. ...
 • Ocelová konstrukce volejbalové haly 

  Polerecká, Katarína
  Obsahom bakalárskej práce je návrh a posúdenie nosnej oceľovej konštrukcie halového objektu, určeného pre volejbalové tréningy a podujatia v okolí mesta Brno. Pôdorysné rozmery sú v tvare obdĺžnika s rozmermi 30 m x 40 m. ...
 • Vzduchotechnika v obchodním cetru 

  Pospíšil, Tomáš
  Bakalářská práce je členěna do tří částí: teoretická, výpočtová a projekční. V praktické části následující bakalářské práce řeším návrh vzduchotechniky obchodního centra, který zahrnuje hlavní obchodní prostor a příslušné ...