Now showing items 1-20 of 497

 • Výrobní hala 

  Paroulek, Adam
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh a posouzení hlavních konstrukčních prvků jednolodní ocelové haly pro výrobu. Prostorové uspořádání haly je rozpětí 18 m, délka 63 m a výška haly je odpovídající skladebné výšce konzoly ...
 • Vyhodnocení vlivu technicko-technologických úprav na úpravně vody na jakost upravené vody 

  Jedličková, Ivana
  Předmětem této bakalářské práce je vyhodnocení postupné technické a technologické změny jímání a úpravy vody na konkrétní úpravně vody. Pro stanovení jsem si vybrala úpravnu vody v Ivančicích. První část této bakalářské ...
 • Metodika posuzovaní akustických vlastností cihlářského střepu 

  Hladík, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá možností zvýšením indexu vzduchové neprůzvučnosti cihlářských zdících tvarovek. V teoretické části jsou shrnuty dosavadní poznatky v oblasti akustických vlastností keramického střepu a také je ...
 • Vývoj a vlastnosti historické zdící malty 

  Lišovský, Martin
  Bakalářská práce se zabývá vývojem a vlastnostmi historické malty, zejména pak vápenným maltám a jejich modifikaci pomocí pucolánů. U receptur navržených v experimentální části je pro modifikaci použit metakaolin. Technologické ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby haly v Poličce 

  Semerád, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá technologickými etapami hrubé vrchní stavby výrobní haly firmy AGRICOL s.r.o. v Poličce. Předmětem práce je vytvoření postupu montáže železobetonového montovaného skeletu a jeho opláštění. ...
 • Montáž skeletu administrativního objektu v Litoměřicích 

  Šmíd, Radim
  Předmětem této práce je řešení technologické etapy montáže skeletu administrativního objektu. Jedná se o budovu pro administrativní a kancelářskou činnost, situovanou v obci Litoměřice. Nosný systém objektu je tvořen ...
 • Kulturní centrum Brno 

  Schneiderová, Petra
  Tématem bakalářské práce je návrh novostavby polyfunkčního kulturního centra v Brně na ulici Údolní. Řešené území se nachází naproti Obilnému trhu. V rámci ateliérového předmětu AG33 byla již vypracována studie na dané ...
 • Rodinný dům 

  Ondřich, Lukáš
  Záměr bakalářské práce je návrh rodinného domu ve městě Brno – sever v ulici Čekanková. Dům je určen pro čtyřčlennou rodinu. Dům je navržen jako dvoupodlažní dům, podsklepený, s vestavěnou dvojgaráží a se sedlovou střechou. ...
 • Rekonstrukce průmyslové budovy pro bydlení 

  Kratochvílová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá posouzením stávající stropní desky a návrhem nové bodově podepřené, monolitické, železobetonové stropní desky 4NP Esslerovy přádelny v Brně a návrhem typického sloupu v tom samém podlaží, za ...
 • Navrhování územních celků s využitím pokročilých technologií 

  Špaček, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou navrhování územních celků s ohledem na proudění vzduchu v městské oblasti a vznik UHI (městských tepelných ostrovů). Posuzuje základní aspekty ovlivňující návrh uličního prostoru. Každá ...
 • Aproximace vlečných křivek 

  Ondřejová, Barbora
  V této bakalářské práci bude věnována pozornost požadavkům na pohyb modelového vozidla a na jeho geometrické charakteristiky. Budou zde stanoveny a popsány postupy výpočtu pro definovanou trajektorii směrodatného vozidla. ...
 • Ocelová konstrukce sportovního halového objektu 

  Prokop, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem ocelové sportovní haly. Půdorysné rozměry velké lodě jsou 36 x 20 m se světlou výškou 9 m. Menší hala má půdorysné rozměry 36 x 5 m a světlou výšku 3 m. Zastřešení je provedeno z ...
 • Divadlo malých forem Brno 

  Greguška, Peter
  Témou bakalárskej práce je návrh divadla malých foriem v lokalite Brno – Střed. Pozemok je situovaný na severnom úbočí hradu Špilberk, v tesnom susedstve s parkom Obilní trh, verejným ochrancom práv a pôrodnicou Fakultnej ...
 • Rodinný dům 

  Mynaříková, Veronika
  Předmětem bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rodinného domu v Brně – Přízřenicích. Objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno podlaží podzemní. Nosný systém je řešen z vápenopískových ...
 • Obnova objektu bývalého Okresního soudu ve Zlíně 

  Gášek, Daniel
  Náplní bakalářské práce bylo zhotovení Dokumentace pro stavební povolení a části Dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG34 – Ateliér architektonické tvorby ...
 • Zastřešení sportovní haly v Blansku 

  Tunková, Eliška
  Cílem bakalářské práce je návrh nosné konstrukce sportovní haly. Hala má obdélníkový půdorysný tvar. Rozpětí je navrženo 32m, délka haly činí 52m. Střešní plocha je zakřivená ve tvaru kružnice, osová výška střechy je 12m. ...
 • Rodinný dům v Trnavě 

  Svoboda, Jan
  Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu v obci Trnava u Zlína. Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům s vestavěnou garáží v 1NP. Objekt byl navržen pro čtyřčlennou rodinu. V prvním nadzemním podlaží tedy 1NP se nachází ...
 • Železobetonová nosná konstrukce administrativní budovy 

  Pražan, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá statickým řešením nosné železobetonové konstrukce administrativního objektu o třech nadzemních podlažích. Konkrétně je v práci řešen nejvíce namáhaný vnitřní sloup v 1. NP a bodově podepřená, ...
 • Bytový dům 

  Kučírková, Veronika
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby bytového domu. Jedná se o objekt se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. V nadzemních podlažích se nachází 9 bytů, ...
 • Ekologické čištění odpadních vod pro rekreační objekt 

  Poloprutská, Tereza
  Práce pojednává o problematice čištění odpadních vod ze středně velkého rekreačního objektu. Popisuje jednotlivé možnosti čištění vod, a podrobně se věnuje vegetačním čistírnám odpadních vod. Na konkrétním zájmovém území ...