• Rodinný dům ve Valašských Kloboukách 

  Fojtů, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na novostavbu rodinného domu, který se nachází v intravilánu města Valašské Klobouky. Pozemek je svažitého charakteru. Jedná se o dvoupodlažní, částečně podsklepený dům s garáží a terasou v ...
 • Technologická etapa vrchní hrubé stavby městského hotelu v Brně 

  Hetteš, Adrián
  Cílem této bakalářské práce je vypracování stavebně technologického projektu pro technologickou etapu hrubé vrchní stavby městského hotelu v Brně. Pro realizaci etapy byl vypracován technologický předpis ke skeletové ...
 • Novostavba víceúčelového objektu Boskovice, řešení stavebnětechnologické etapy hrubá vrchní stavba 

  Sojka, Petr
  Tématem této bakalářské práce je zpracování technologického řešení hrubé vrchní stavby víceúčelové budovy společnosti Lamex. Jedná se o novostavbu částečně dvoupodlažní haly skládající se ze skladovacích, administrativních ...
 • Vila ve svahu 

  Zemánek, Jaroslav
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování stavebně-technické části projektové dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu ve svahu. Dům je situován v obci Čejkovice ve svažitém terénu. Jedná se o objekt s dvěma ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace ve zdravotnickém zařízení s lékárnou 

  Horáčková, Leona
  Bakalářská práce řeší problematiku zdravotně technických a plynovodních instalací. Teoretická část je zaměřena na ochranu pitné vody před znečištěním, zejména na ochranu pitné vody před znečištěním zpětným průtokem. Výpočtová ...
 • Realizace obvodového pláště administrativní budovy v České 

  Burget, Martin
  Obsahem této bakalářské práce je řešení technologické etapy realizace obvodového pláště administrativní budovy v České. Obvodový plášť je částečně železobetonový a částečně z cihelných bloků, zateplený kontaktním zateplovacím ...
 • Nájemní bytový dům 

  Došek, Samuel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu v Krásné Vsi. Jedná se o samostatně stojící objekt na rovinatém terénu. Objekt bytového domu má dvě nadzemní podlaží a celkem se skládá ze 6 bytových jednotek. Byt v ...
 • Ceny stavebních prací na vybraném stavebním objektu 

  Bartal, Jakub
  V této bakalářské práce bude řešená problematika tvorby cen a rozpočtů v stavebnictví. První část je věnovaná k seznámení se s terminologií, souvisící s tvorbou cen ve stavebnictví. Zde je zmíněný i teoretický postup pro ...
 • Testování přesnosti stavebních laserových přístrojů 

  Absolonová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá testováním přesnosti vybraných stavebních laserových přístrojů. Nejdříve jsou popsány vlastnosti těchto přístrojů. Poté je vysvětlen postup měření, kterým jsou získány hodnoty pro výpočet ...
 • Plavecké centrum v Brně 

  Froňková, Dominika
  Tématem projektu je návrh novostavby plaveckého centra v lokalitě Brno- Židenice. Pozemek se nachází na západě městské části Brno-Židenice, v těsném sousedství s městskou částí Brno-Vinohrady. Návrh vychází z tvaru pozemku, ...
 • Obchvat města Brtnice 

  Anděl, Petr
  Cílem bakalářské práce je vypracování vyhledávací studie obchvatu města Brtnice. Brtnice se nachází v kraji Vysočina 13km jihovýchodně od krajského města Jihlava. Důvodem návrhu obchvatu stávající komunikace II/405 je ...
 • Požární stanice v Bruntále 

  Drahokoupilová, Nikola
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce objektu pro účel chráněného stání požárních vozidel v okrese Bruntál. Hlavní konstrukční materiál je ocel S355. Půdorysné rozměry objektu jsou ...
 • Využití alternativních surovinových zdrojů ve stavebnictví 

  Dvořák, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na využívání odpadu jako alternativních surovin ve stavebnictví. První část práce se věnuje historickému vývoji odpadového hospodářství, představuje platnou legislativu v České republice ...
 • Kompozit s vysokým podílem druhotných surovin a taveného čediče 

  Černý, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na vývoj nového kompozitu do kanalizačních stok na bázi vhodných kombinací pojiv a plniv, zejména s využitím druhotných surovin. Kompozit by měl nahradit svými vlastnostmi odlévané čedičové ...
 • Obytný dům 

  Bartošová, Andrea
  Tato bakalářská práce je dvoupodlažní nepodsklepený rodinný domek s garáží pro jedno stání a s částečně podsklepeným sklípkem vhodný pro 4 členou rodinu. Stavba je navržená jako dřevostavba ze systému TWO by FOUR z řeziva ...
 • Vodní elektrárna se Zotlötererovou vírovou turbínou 

  Drobná, Monika
  Bakalářská práce pojednává o možném využití hydroenergetického potenciálu na řece Oslavě v profilu Pilského jezu. V úvodu jsou uvedeny možnosti využití hydroenergetického potenciálu, dále je vybrána a popsána vhodná turbína ...
 • Rodinný dům s pekárnou v Kosově, okr. Šumperk 

  Bílková, Andrea
  Tato bakalářská práce řeší zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby třípodlažního, částečně podsklepeného, rodinného domu s pekárnou v Kosově. Objekt je navržen v mírně svažitém terénu. Pekárna je umístěno v ...
 • Rodinný dům s veterinární ordinací 

  Flimelová, Karin
  Obsahom bakalárskej práce je výstavba rodinného domu s prevádzkou veterinárnej ordinácie. Jedná sa o rodinný dom s dvoma nadzemnými podlažiami, suterénom a prevádzkou s jedným nadzemným podlažím. Ordinácia je navrhnutá ako ...
 • Rodinný dům ve svahu 

  Falta, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním určité části projektové dokumentace pro provádění stavby rodinného domu. Daný objekt je situován na svažitém pozemku v obci Voděrady u Rychnova nad Kněžnou, spadající do Královehradeckého ...
 • Zaměření skutečného stavu brněnského velodromu - jižní část 

  Ďuriš, Samuel
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zameranie skutočného stavu, teda polohopisu a výškopisu, južnej časti brněnského velodromu s následným spracovaním do formy účelovej mapy. Výsledná mapa je vyhotovená v mierke 1:250, v ...