• Dokumentace mostu pomocí pozemního skenování 

    Ferencová, Anna
    Cieľom bakalárskej práce je naskenovanie mostnej konštrukcie pomocou pozemného skeneru, ktorá je súčasťou areálu stavebnej fakulty VUT v Brne. Obsahom práce je teoretický základ a následné praktické spracovanie nameraných ...