Now showing items 1-1 of 1

  • Rodinný dům 

    Šustek, Václav
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby objektu rodinného domu s provozovnou v Novém Jičíně. Objekt se nachází na parcele č. 470 – trvalý travní porost, v katastrálním ...