Now showing items 1-1 of 1

  • Ceny stavebních objektů pro pozemkové úpravy 

    Vázlerová, Marcela
    Bakalářská práce se zabývá vysvětlením problematiky týkající se pozemkových úprav, především však oceňováním společných zařízení. Společná zařízení pozemkových úprav jsou takové stavební objekty, které vznikají při realizaci ...