Now showing items 1-3 of 3

 • Asfaltové směsi typu SMA s R - materiálem 

  Machel, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá problematikou přidávání R-materiálu do obrusných vrstev asfaltových směsí, konkrétně směsí typu SMA 11S. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá obecně ...
 • Asfaltový recyklát do podkladních vrstev vozovek 

  Winterová, Karin
  Cílem bakalářské práce je zpracování aktuální rešerše o používání asfaltového recyklátu do podkladních vrstev vozovek. Kromě tuzemských poznatků se zabývá také zahraničními zkušenostmi využití zkoumaného materiálu a sleduje ...
 • Rejuvenační přísady v recyklovaném asfaltovém materiálu 

  Klein, Marek
  Bakalářská práce se zabývá tématem používání rejuvenačních přísad v asfaltových směsích s R-materiálem. V teoretické části je popsán způsob přidávání R-materiálu do nových asfaltových směsí. Dále je vysvětlen postup a ...