Now showing items 1-1 of 1

  • Asfaltové směsi typu SMA s R - materiálem 

    Machel, Ondřej
    Bakalářská práce se zabývá problematikou přidávání R-materiálu do obrusných vrstev asfaltových směsí, konkrétně směsí typu SMA 11S. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá obecně ...