Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh mostu o jednom poli přes místní potok 

    Haluška, Ľuboš
    Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh mostu o jednom poli cez miestny potom. Boli vypracované dva varianty premostenia. Pre bosúdenie bol vybraný variant predpätého parapetného mostu o jednom poli s dolnou mostovkou. ...