Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti ztvrzování a změkčování vody 

    Gottwald, Martin
    V úvodní části této bakalářské práce je rešeršní formou popsána technologie ztvrzování a změkčování vody, jak v technologickém procesu úpravy vody, tak i doúpravy vody přímo u spotřebitele. Doúpravu u spotřebitele je možné ...