Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza procesu mletí slínkových minerálů 

    Klapka, Michal
    Bakalářská práce se zabývá optimalizací procesu výroby brownmilleritu za účelem syntézy jeho čisté fáze. Cílem je uspěšná příprava C4AF a následné mletí třemi technologickými procesy. Dále bude pomocí XRD – analýzy zkoumán ...