Now showing items 1-1 of 1

  • Podmínky účasti v zadávacím řízení 

    Paníček, Patrik
    Tato bakalářská práce se zabývá podmínkami účasti v zadávacím řízení u veřejných zakázek na stavební práce. V první části jsou charakterizovány zadávací podmínky v souvislosti s režimem veřejné zakázky. Dále jsou teoreticky ...