Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh založení hotelového objektu 

    Németh, Gábor
    Bakalárska práca pojednáva v prvej časti o možných spôsoboch plošného a hĺbkového založenia stavieb. V druhej, praktickej časti je riešené bezpečné a ekonomické založenie objektu polyfunkčného domu (hotelu) v Brne - Pisárkach ...