• Plavecké centrum v Brně 

    Podzimková, Františka
    Téma projektu se týká novostavby plaveckého centra s přidruženým provozem fitness centra a kavárny. Pozemek se nachází v západní části lokality Brno – Židenice, přímo sousedí s poliklinou Viniční a nachází se v bezprostřední ...
  • Rodinný dům s kavárnou v Kroměříži 

    Skopalová, Vendula
    Předmětem bakalářské práce je návrh a zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami a kavárnou v Kroměříži. Objekt se nachází na rovinatém ...