Now showing items 1-1 of 1

  • Vzduchotechnika v pavilonu nemocnice 

    Kops, Tomáš
    Cílem bakalářské práce je navrhnout a posoudit vzduchotechnický systém pro zdravotnické zařízení. Je zde řešeno první a druhé nadzemní podlaží a navrženo tak aby splňovalo hygienické a provozní podmínky pro zdravotnické ...