Now showing items 1-1 of 1

  • Přilnavost materiálů pro vodorovné dopravní značení 

    Šašinková, Daniela
    Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou přilnavosti materiálů pro vodorovné dopravní značení v případě provádění obnovy značení a dvoufázového značení. V rámci práci je také řešeno měření a posouzení předepsaných ...