Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh podzemní části nosné konstrukce pozemní stavby 

  Šimek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením železobetonové monolitické nosné konstrukce podzemních garáží pod bytovým domem, a to na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti dle ČSN EN 1992-1-1: Navrhování ...
 • Statická analýza protihlukového krytu 

  Hándlová, Barbora
  Předmětem bakalářské práce je statická analýza samonosného protihlukového krytu, který je umístěn nad výrobním zařízením. Kryt je sestaven z jednotlivých segmentů s ocelovou nosnou kostrou a je možné jej po částech demontovat. ...
 • Stropní ŽB deska v průmyslovém objektu 

  Revayová, Veronika
  Bakalárska práca sa zaoberá spojitými železobetónovými krížom vystuženými stropnými doskami o štvorcovom pôdoryse. Nosnú konštrukciu tvoria železobetónové stĺpy s masívnymi prievlakmi. Jedná sa o železobetónový skelet. ...
 • Zastřešení parkoviště bodově podepřenou deskou 

  Pivodová, Alena
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vnitřních sil železobetonové monolitické lokálně podepřené desky, která se nachází mezi třemi bytovými domy a slouží jako zastřešení garáže s vegetační pochozí střechou. Analýza je ...