Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh zajištění stavební jámy v centru Brna 

    Kováč, Vladimír
    Práce se zabývá problematikou prvního a druhého mezního stavu, jedenkrát kotvené pažící konstrukce stavební jámy, na ulici Křenová v Brně. Výpočet prvního mezního stavu je proveden ručně a poskytuje vstupní informace pro ...
  • Vliv okolních podmínek na modul pružnosti betonu 

    Peřina, Tomáš
    Stále více se modul pružnosti betonu se dostává do popředí zájmu. V minulosti byl do jisté míry opomíjen a nebyl na něj brán dostatečný zřetel. Teoretická část bakalářské práce má popsat jaké faktory ovlivňující zejména ...