Now showing items 1-1 of 1

  • Vinařství Lahofer 

    Čech, Richard
    Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu vytvořeného v letním semestru 2. ročníku bakalářského studia. Tématem ateliérové práce bylo vytvoření studie novostavby Vinařství Lahofer. Řešené území spadá pod katastrální ...