Now showing items 1-11 of 11

 • Dřevostavba rodinného domu ve svahu 

  Svačinová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá návrhem dřevostavby rodinného domu ve svahu. Jedná se o dvoupodlažní stavbu půdorysného tvaru „L“, která je přikryta sedlovou střechou. Dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Obytná část se nachází ...
 • Energeticky efektivní rodinný dům 

  Nejedlý, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro novostavbu rodinného domu ve Šternberku. Rodinný dům je navržen ve svažitém terénu částečně podsklepený s jedním nadzemním ...
 • Operativní diagnostika při hodnocení stavu rodinného domu 

  Novosad, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá operativní diagnostikou současného stavu řadového rodinného domu v Olomouci-Nedvězí. Popisuje provedení stavebně technického průzkumu objektu. Vzhledem ke špatnému stavu domu zkoumá teoreticky ...
 • Rodinný dům 

  Grman, Marek
  V předkládané projektové dokumentaci je zpracován návrh rodinného domu s provozovnou – kancelář. Novostavba rodinného domu je situována v obci Martinice. Zastavěná plocha RD je 200,4 m2. Rodinný dům je navržen pro bydlení ...
 • Rodinný dům 

  Štrbáková, Kateřina
  Obsahem mé bakalářské práce je návrh a stavební řešení novostavby rodinného domu v nově vznikající zástavbě v obci Herink na parcele č. 290/20. Rodinný dům je celý podsklepený s jedním podzemním, dvěma nadzemními podlaží ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Bartoňková, Monika
  Cílem mé bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby objektu rodinného domu s projekční kanceláří, v katastrálním území Mikulovice u Pardubic. Jedná se o dvoupodlažní, částečně ...
 • Rodinný dům s veterinární ordinací 

  Flimelová, Karin
  Obsahom bakalárskej práce je výstavba rodinného domu s prevádzkou veterinárnej ordinácie. Jedná sa o rodinný dom s dvoma nadzemnými podlažiami, suterénom a prevádzkou s jedným nadzemným podlažím. Ordinácia je navrhnutá ako ...
 • Rodinný dům v Čechočovicích 

  Vondráček, Petr
  Tato bakalářská práce řeší návrh rodinného domu v Čechočovicích v okrese Třebíč. Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt, zastřešen dvěmi pultovými střechami. Projekt vznikl za účelem návrhu ...
 • Rodinný dům v Rokytnici nad Rokytnou 

  Blažek, Martin
  Tato bakalářská práce řeší návrh rodinného domu v městise Rokytnice nad Rokytnou v okrese Třebíč. Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní, částečně podsklepený, s plochou jednoplášťovou střechou a garáží pro dva osobní ...
 • Vzduchotechnika rodinného domu 

  Kuráňová, Helena
  Tématem bakalářské práce je návrh vzduchotechniky rodinného domu s krytým bazénem. V práci se zabývám větráním a odvlhčením prostoru s bazénem, větráním obytných místností rodinného domu a větráním garáží, aby byly zajištěny ...
 • Zděný rodinný dům 

  Pěkný, Jiří
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby pro zděný rodinný dům. Budova se sestává ze dvou nadzemních podlaží a suterénu. Novostavba se bude realizovat v obci Tovéř. Bude ...