Now showing items 1-20 of 25

 • Dřevostavba rodinného domu ve svahu 

  Svačinová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá návrhem dřevostavby rodinného domu ve svahu. Jedná se o dvoupodlažní stavbu půdorysného tvaru „L“, která je přikryta sedlovou střechou. Dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Obytná část se nachází ...
 • Energeticky efektivní rodinný dům 

  Nejedlý, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro novostavbu rodinného domu ve Šternberku. Rodinný dům je navržen ve svažitém terénu částečně podsklepený s jedním nadzemním ...
 • Energeticky efektivní rodinný dům 

  Procházka, Milan
  Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu energeticky efektivního rodinného domu. Novostavba se nachází v katastrálním území města Moravské Budějovice. Objekt je navržen jako dvoupodlažní ...
 • Energeticky efektivní rodinný dům 

  Jenerál, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby Energeticky efektivního rodinného domu, který se nachází v katastrálním území obce Malý Dešov. Jedná se o dvoupodlažní, částečně podsklepený rodinný dům, který je navržen ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Prokop, Radek
  Bakalářská práce se zabývá projektem rodinného domu osazeného do svažitého terénu. Práce odpovídá rozsahu stavební části dokumentace pro provádění stavby , jež dále určuje rozdělení do jednotlivých celků. Jedná se o ...
 • Nosná konstrukce rodinného domu z tenkostěnných za studena tvarovaných ocelových profilů 

  Jančar, Ondřej
  Předmětem bakalářské práce je vypracovat statický a konstrukční návrh montovaného rodinného domu. Nosná konstrukce je ocelová z tenkostěnných za studena tvarovaných profilů. Rodinný dům je jednopodlažní, nepodsklepený, ...
 • Novostavba rodinného domu s ubytovací kapacitou 

  Čech, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s ubytovací kapacitou v k.ú. Dambořice, okres Hodonín. Objekty jsou samostatně stojící v nově vznikající zástavbě. RD je navržen pro čtyř až pěti člennou rodinu, objekt ...
 • Operativní diagnostika při hodnocení stavu rodinného domu 

  Novosad, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá operativní diagnostikou současného stavu řadového rodinného domu v Olomouci-Nedvězí. Popisuje provedení stavebně technického průzkumu objektu. Vzhledem ke špatnému stavu domu zkoumá teoreticky ...
 • Rodinný dům 

  Grman, Marek
  V předkládané projektové dokumentaci je zpracován návrh rodinného domu s provozovnou – kancelář. Novostavba rodinného domu je situována v obci Martinice. Zastavěná plocha RD je 200,4 m2. Rodinný dům je navržen pro bydlení ...
 • Rodinný dům 

  Štrbáková, Kateřina
  Obsahem mé bakalářské práce je návrh a stavební řešení novostavby rodinného domu v nově vznikající zástavbě v obci Herink na parcele č. 290/20. Rodinný dům je celý podsklepený s jedním podzemním, dvěma nadzemními podlaží ...
 • Rodinný dům 

  Hrachový, Matěj
  V navrhovaném projektu je zpracovávána technická dokumentace k samostatně stojícímu rodinnému domu, jejíž součástí je provozovna – kancelář. Provozovna je určena pro majitele domu – uživatele. Rodinný dům je určen pro ...
 • Rodinný dům 

  Marek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace novostavby rodinného domu. Objekt se nachází v zastavěné lokalitě Malšova Lhota na okraji města Hradce Králové. Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům s částečným ...
 • Rodinný dům 

  Matyska, Jan
  Bakalářská práce řeší návrh samostatně stojícího rodinného domu. Cílem práce je vypracování projektové dokumentace pro výstavbu domu. Dům je situován v Prostějově v katastrálním území Vrahovice. Rodinný dům je navržen pro ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Bartoňková, Monika
  Cílem mé bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby objektu rodinného domu s projekční kanceláří, v katastrálním území Mikulovice u Pardubic. Jedná se o dvoupodlažní, částečně ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Jelínek, Jan
  Cílem bakalářské práce je vytvoření prováděcí projektové dokumentace pro rodinný dům s provozovnou - kavárna. Stavba se nachází v obci Brtnice v nové rozvojové lokalitě Na Nivě. Rodinný dům má dvě nadzemní patra a je ...
 • Rodinný dům s veterinární ordinací 

  Flimelová, Karin
  Obsahom bakalárskej práce je výstavba rodinného domu s prevádzkou veterinárnej ordinácie. Jedná sa o rodinný dom s dvoma nadzemnými podlažiami, suterénom a prevádzkou s jedným nadzemným podlažím. Ordinácia je navrhnutá ako ...
 • Rodinný dům s veterinární ordinací 

  Salač, Petr
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby rodinného domu s provozem veterinární ordinace, v souladu se stávajícími právními předpisy a technickými normami. Práce řeší dispozici ...
 • Rodinný dům s kavárnou v Kroměříži 

  Skopalová, Vendula
  Předmětem bakalářské práce je návrh a zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami a kavárnou v Kroměříži. Objekt se nachází na rovinatém ...
 • Rodinný dům v Čechočovicích 

  Vondráček, Petr
  Tato bakalářská práce řeší návrh rodinného domu v Čechočovicích v okrese Třebíč. Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt, zastřešen dvěmi pultovými střechami. Projekt vznikl za účelem návrhu ...
 • Rodinný dům v Lukavici 

  Jarošová, Hana
  Bakalářská práce se zabývá novostavbou samostatně stojícího rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu, součástí domu je taktéž provozovna v podobě kanceláře určené pro malé podnikání majitele domu. Stavba se bude nacházet v ...