Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv teploty prostředí na průběh tuhnutí cementového kamene 

    Kolaja, Filip
    Bakalářská práce se v teoretické části zabývá surovinovým, chemickým a mineralogickým složením portlandského cementu. Jeho technologií výroby, základními slínkovými minerály a jeho hydratací. Je uvedeno i dělení cementů. ...