Now showing items 1-2 of 2

  • Hydraulická analýza vodovodní sítě obce Tvarožná 

    Trněná, Eva
    Tato bakalářská práce se zabývá hydraulickou analýzou stávající vodovodní sítě obce Tvarožná. Práce je rozdělena do několika částí. V úvodní časti seznamuje s účelem práce. Ve druhé části se zaměřuje obecně na matematické ...
  • Optimalizace tlakových poměrů ve vodovodních sítích 

    Straňák, Petr
    Bakalářská práce se zabývá tlaky ve vodovodní síti. V úvodní kapitole jsou popsány legislativní požadavky na tlaky v síti a možnosti auditů sítí. Následující kapitola se zabývá optimalizací tlakových poměrů ve vodovodní ...