Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh malé vodní nádrže 

    Prokop, Pavel
    Tato bakalářská práce se dělí na dvě hlavní části. První částí je rešerše, která se zabývá popisem problematiky návrhu malých vodních nádrží. Druhá část se věnuje zjednodušenému návrhu malé vodní nádrže v konkrétní lokalitě ...