Now showing items 1-1 of 1

  • Vzduchotechnika operačních sálů 

    Stojanová, Barbora
    Cílem této bakalářské práce je návrh vzduchotechnických systémů na operačních sálech a prostorách, které jsou nezbytně nutné k zajištění provozu těchto sálů. Navržené zařízení splňuje příslušné normy a hy-gienické, provozní ...