Now showing items 1-1 of 1

  • Dům s pečovatelskou službou - dokončovací práce 

    Lysáková, Vanda
    Předmětem bakalářské práce je zpracování technologické etapy dokončovacích prací podlah v domě s pečovatelskou službou. V prostorách parkoviště jsou porovnány tři varianty skladby. Podlahy jsou posouzeny z hlediska finančního, ...