Now showing items 1-1 of 1

  • Lávka v Příboře 

    Pumprlová, Ivana
    Předmětem bakalářské práce je návrh nosné konstrukce lávky přes řeku Lubinu ve městě Příbor. Pro návrh lávky byly vypracovány studie tří různých konstrukcí o jednom poli z nichž jedna byla vybrána pro podrobnější zpracování, ...