Now showing items 1-2 of 2

  • Průmyslová pekárna Herold Brno 

    Bartošová, Monika
    Cílem bakalářské práce bylo vypracování navazujících stupňů projektové dokumentace ke studii objektu průmyslové pekárny Herold v Brně zpracované v předmětu AG34. Jedná se o dokumentaci pro stavební povolení v měřítku 1:100 ...
  • Průmyslová pekárna Herold Brno 

    Soška, Jakub
    Cílem této práce je zhotovení projektové dokumentace, která se skládá z dokumentace pro stavební povolení v měřítku 1:100 a dokumentace pro provedení stavby v měřítku 1:50. Práce vychází z architektonické studie zpracované ...