• Polyfunkční dům v Brně - Líšni 

    Kuklínková, Klára
    Předmětem této bakalářské práce je návrh polyfunkčního domu. Území pro stavbu v Brně -Líšni je ze dvou světových stran ohraničené silnicemi III. třídy. Za silnicemi se nachází panelová výstavba. Pozemek se svažuje pod úhlem ...