Now showing items 1-1 of 1

  • Zdravotně technické a plynovodní instalace v objektu pro bydlení 

    Němcová, Kristýna
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v objektu pro bydlení. Jedná se o objekt pro bydlení se třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Teoretická část je ...