Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění s pomocí obnovitelných zdrojů energie 

    Oravec, Jakub
    Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh vykurovania a prípravy teplej vody v bytovom dome s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Teoretická časť je zameraná na solárne kolektory a ich technické vlastnosti. Výpočtová ...