Now showing items 1-2 of 2

  • Vytápění pomocí tepelného čerpadla 

    Mikoláš, Petr
    Bakalářská je rozdělena do tří částí. První část je teoretická a zabývá se historií, principem funkce a rozdělením tepelných čerpadel a obecným popisem solárních soustav a kolektorů. Druhá část je výpočtová, která se věnuje ...
  • Vytápění sokolovny s restaurací 

    Ratajský, Radek
    Předmětem této práce je návrh vytápění, nuceného větrání a přípravy teplé vody rekonstruované sokolovny s restaurací. Práce je členěna na teoretickou část, početní část a projekt. Teoretická část je zaměřena na kotle na ...