Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce zastřešení srubového objektu v Krkonoších 

    Kunčík, Václav
    Předmětem mé bakalářské práce je návrh a statistické posouzení dvou variant dřevěných nosných konstrukcí krovu pro srubový rodinný dům. První varianta je z hranolového řeziva, druhá se zabývá posouzením krovu z kuláčů. ...
  • Statická analýza střešní konstrukce 

    Dolníčková, Andrea
    Práce se zabývá statickou analýzou krovu s ocelovou vaznicí. Jedná se o sedlovou střechu tvaru L nad rodinným domem. Výpočtový model konstrukce je vytvořen v programu RFEM 5.07, který provádí výpočet pomocí metody konečných ...