Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza návrhu lokálně podepřené desky 

    Chalupová, Martina
    Cílem této je práce je návrh, posouzení a cenové porovnání železobetonové lokálně podepřené desky. Deska je navržena ve 3 různých variantách. Varianty se od sebe liší tloušťkou desky. Vnitřní síly v deskách jsou získány ...