Now showing items 1-1 of 1

  • Výstavba sítí technického vybavení v obci 

    Hrachovinová, Petra
    Bakalářská práce se zabývá vedením inženýrských sítí v urbanizovaném území, zejména sítěmi 3. a 4. kategorie. V teoretické části je provedena rešerše druhů, způsobů, zásad vedení i přípojek a materiály inženýrských sítí. ...