Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv etherů celulózy na mechanické vlastnosti vápenných malt 

    Skoupil, Jakub
    Cílem bakalářské práce je provedení rozsáhlé literární rešerše na téma vlivu etherů celulózy na mechanické vlastnosti vápenných malt. Teoretická část je věnována složení a výrobě etherů celulózy, které jsou dostupné na ...