Now showing items 1-1 of 1

  • Ceny stavebních prací na vybraném stavebním objektu 

    Bartal, Jakub
    V této bakalářské práce bude řešená problematika tvorby cen a rozpočtů v stavebnictví. První část je věnovaná k seznámení se s terminologií, souvisící s tvorbou cen ve stavebnictví. Zde je zmíněný i teoretický postup pro ...