Now showing items 1-1 of 1

  • Obnova objektu bývalého Okresního soudu ve Zlíně 

    Prosseková, Jarmila
    Bakalárska práca sa zaoberá rekonštrukciou budovy bývalého okresného súdu v centre Zlína. Objekt sa nachádza v mestskej pamiatkovej zóne v blízkosti zlínskeho zámku. Pôvodná budova zo 16. storočia slúžila pôvodne ako ...