Now showing items 1-11 of 11

 • Jízdárna v Poličce 

  Andrlová, Lucie
  Cílem bakalářské práce je návrh a posouzení dřevěné jízdárny pro koně. Návrh objektu je umístěn v lokalitě Polička. Konstrukce má obdélníkový tvar s rozměry 21 m x 42 m. Jízdárna má zastřešení ve tvaru oblouku. Konstrukce ...
 • Muzejní expozice v Hradci nad Moravicí 

  Jirkovská, Eva
  Práce se zabývá návrhem a statickým posouzením ocelové konstrukce haly muzea. Půdorysné rozměry jsou 24 x 48 m, výška konstrukce činí 9,3 m, střecha je sedlová ve sklonu 6°. Příčný nosný systém je tvořen rámovou konstrukcí ...
 • Ocelová konstrukce výstavního pavilonu 

  Brodová, Kateřina
  Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce výstavního pavilonu v Ostravě. Objekt je uvažován jako trojlodní o půdorysných rozměrech 36x30 m. Nosnou konstrukci tvoří sloupy a obloukové příhradové ...
 • Ocelová konstrukce výstavního pavilonu 

  Kárník, Miroslav
  Práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce výstavního pavilonu v České Třebové. Rozpětí nosné konstrukce je 30 metrů v příčném směru a 63 metrů v podélném směru. Maximální výška konstrukce je 12 metrů. Příčné ...
 • Optimalizační studie hmotnosti příhradového střešního vazníku - varianta konstrukčního řešení s ocelovými profily typu CHS. 

  Prokešová, Pavlína
  Cílem bakalářské práce je nalezení optimální výšky příhradového vazníku odpovídající jeho minimální hmotnosti. Proměnným parametrem optimalizace je výška příhradového vazníku. Vazník je konstruován z profilů typu CHS na ...
 • Skladovací hala 

  Badár, Tomáš
  Cílem práce je návrh nosné ocelové konstrukce skladovací haly v lokalitě města Jihlava. Objekt je uvažován jako dvoulodní o půdorysných rozměrech 36×60 m. Hlavní nosnou částí je příčná vazba tvořena příhradovým vazníkem o ...
 • Sportovní hala 

  Podešť, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné konstrukce sportovní haly pro běžné sporty (házená, malý fotbal, tenis, volejbal, košíková) v lokalitě Zlín. Půdorysné rozměry haly jsou 36 m x 48 m a výška haly je 16,03 m. Nosná ...
 • Víceúčelová sportovní hala 

  Makiš, Daniel
  Obsahom bakalárskej práce je návrh a posúdenie strešnej oceľovej konštrukcie viacúčelového športového objektu. Objekt sa nachádza v lokalite Olomouc. Nosný systém je tvorený rovinnými priehradovými väzníkmi oblúkového ...
 • Výrobní hala 

  Paroulek, Adam
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh a posouzení hlavních konstrukčních prvků jednolodní ocelové haly pro výrobu. Prostorové uspořádání haly je rozpětí 18 m, délka 63 m a výška haly je odpovídající skladebné výšce konzoly ...
 • Zastřešení amfiteátru ve Vizovicíxh 

  Kuchtová, Ludmila
  Cílem této bakalářské práce je návrh zastřešení jeviště přírodního amfiteátru ve Vizovicích. Konstrukce je navržena variantně ze dřeva a oceli v různém konstrukčním uspořádání. Dispozičně se jedná o trojúhelníkovou stavbu, ...
 • Zastřešení sportovní haly v Blansku 

  Tunková, Eliška
  Cílem bakalářské práce je návrh nosné konstrukce sportovní haly. Hala má obdélníkový půdorysný tvar. Rozpětí je navrženo 32m, délka haly činí 52m. Střešní plocha je zakřivená ve tvaru kružnice, osová výška střechy je 12m. ...