Now showing items 1-1 of 1

  • Syntetická příprava a vlastnosti ettringitu 

    Vlachovský, David
    Práce je zaměřena na vlastnosti a chování ettringitu ve vztahu k podmínkám vnějšího prostředí. Zaměřuje se na mineralogické složení ettringitu připraveného metodou syntézy oktadekahydrátu síranu hlinitého a hydroxidu ...