Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění mateřské školy 

    Černý, Tomáš
    Bakalářská práce řeší návrh vytápění mateřské školy. Teoretická část se věnuje tématu podlahové vytápění. Část výpočtová obsahuje návrh vytápění objektu s použitím teplovodního podlahového vytápění. Dále řeší výpočet ...