Now showing items 1-2 of 2

  • Realizace obvodového pláště administrativní budovy v České 

    Burget, Martin
    Obsahem této bakalářské práce je řešení technologické etapy realizace obvodového pláště administrativní budovy v České. Obvodový plášť je částečně železobetonový a částečně z cihelných bloků, zateplený kontaktním zateplovacím ...
  • Stavebně technologický projekt zastřešení budovy Family parku Bruno 

    Halanič, Daniel
    Bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým projektem zastřešení budovy family parku Bruno. Řeší realizaci jednoplášťové ploché střechy. Práce obsahuje technickou zprávu, rozpočet, technologický předpis, návrh ...