Show simple item record

Detached house with a tool rental in Havlíčkův Brod

dc.contributor.advisorBrzoň, Romancs
dc.contributor.authorDvořák, Františekcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:57:16Z
dc.date.available2019-04-03T22:57:16Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationDVOŘÁK, F. Rodinný dům s půjčovnou nářadí v Havlíčkově Brodě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other104911cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68404
dc.description.abstractBakalářská práce řeší projekt rodinného domu s půjčovnou nářadí v Havlíčkově Brodě. Rodinný dům je určen pro čtyřčlennou rodinu, má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Půjčovna nářadí je navržena jako jednopodlažní s možností přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Obvodová nosná konstrukce suterénu je navržena z tvárnic ztraceného bednění doplněných o tepelnou izolaci. Obvodové zdivo nadzemní části objektu je řešeno z keramických tvárnic doplněných kontaktním zateplovacím systémem podle zásad ETICS. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy z keramických stropních tvarovek a keramicko-betonových nosníků. Celý objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou se spádovou vrstvou z tepelné izolace.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the project of a detached house with a tool hire in Havlíčkův Brod. The detached house is intended for a four-member family. It has one basement and two above-ground floors. The tool hire is designed as a single-storey unit which enables access of disabled people. The external load-bearing structure of the basement is designed of permanent formwork blocks complemented with thermal insulation. The external wall of the above-ground part of the project is designed of clay blocks complemented with a contact thermal insulation system according to ETICS. The horizontal load-bearing structures are projected of ceiling clay blocks and ceramic-concrete beams. The whole building is roofed with a warm flat roof with a screed to fall of thermal insulation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPůjčovna nářadícs
dc.subjectHavlíčkův Brodcs
dc.subjectrodinný důmcs
dc.subjectsuteréncs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectTool hireen
dc.subjectHavlíčkův Broden
dc.subjectdetached houseen
dc.subjectbasementen
dc.subjectflat roofen
dc.titleRodinný dům s půjčovnou nářadí v Havlíčkově Broděcs
dc.title.alternativeDetached house with a tool rental in Havlíčkův Broden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-12cs
dcterms.modified2017-06-27-15:35:39cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid104911en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:28:14en
sync.item.modts2020.03.30 20:49:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeBečkovská, Terezacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record