Zobrazit minimální záznam

Composite with a high proportion secondary raw materials and cast basalt

dc.contributor.advisorDrochytka, Rostislavcs
dc.contributor.authorČerný, Pavelcs
dc.date.accessioned2018-10-21T22:38:11Z
dc.date.available2018-10-21T22:38:11Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationČERNÝ, P. Kompozit s vysokým podílem druhotných surovin a taveného čediče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other104886cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68413
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na vývoj nového kompozitu do kanalizačních stok na bázi vhodných kombinací pojiv a plniv, zejména s využitím druhotných surovin. Kompozit by měl nahradit svými vlastnostmi odlévané čedičové výrobky, které se do výstelek stok používají. Navržený kompozit bude unikátní svými vlastnostmi, a to především chemickou a tepelnou odolností, stejně jako odolností proti obrusu.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on the development of new composite into sewage sewers based on suitable combinations of binders and fillers, especially with the use of secondary raw materials. The composite should replace the cast basalt products with its properties, which are used in the linings. The proposed composite will be unique by his properties, primarily chemical and heat resistance as well as abrasion resistance.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZpracovatelnost čedičecs
dc.subjectvýrobky z taveného čedičecs
dc.subjecttechnologie výstavby stokcs
dc.subjectrešerše materiálu pro výstavbu stokycs
dc.subjectWorkability of basalten
dc.subjectmelted basalt productsen
dc.subjectsewer construction technologyen
dc.subjectmaterial search for sewer constructionen
dc.titleKompozit s vysokým podílem druhotných surovin a taveného čedičecs
dc.title.alternativeComposite with a high proportion secondary raw materials and cast basalten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-12cs
dcterms.modified2017-06-27-15:34:44cs
thesis.disciplineStavebně materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid104886en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.10.22 00:23:40en
sync.item.modts2018.10.21 19:30:48en
dc.contributor.refereeBydžovský, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam