Show simple item record

New Synagogue in Olomouc

dc.contributor.advisorDulenčín, Jurajcs
dc.contributor.authorKos, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:01:06Z
dc.date.available2019-04-03T22:01:06Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationKOS, J. Nová synagoga v Olomouci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.cs
dc.identifier.other105523cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68505
dc.description.abstractNávrh postupně ovlivnilo několik faktorů a tím nejpodstatnějším je prvek vody, který je pro židovství velice důležitý a symbolizuje převážně rituální očistu. Samotný koncept dělí území v ose ulice Nešverova na ortogonální blok, který je rozčleněn na jednotlivé provozy a veřejný prostor, pod kterým je částečně umístěno podzemní parkoviště. Bloková část v sobě ukrývá synagogu, muzeum, restauraci a adminstrativní budovu židovské obce s knihovnou. Z architektonického hlediska návrh také výrazně ovlivnila inspirace vitrážovým oknem z vypálené synagogy, které bylo v modernějším duchu propsáno na fásadu muzea. Toto okno se stává dominantním prvkem fasády, jelikož prochází přes všechna tři patra a proto zbylá část není nijak dělená a pro osvětlení výstavního prostoru slouží jednak střešní světlíky a dále umělé osvětlení. Významnost tohoto pojetí je umocněna skutečností, že návštěvník je tímto průchodem vtažen dovnitř a přiveden přímo před novou synagogu, ke které se schází po rampě. U ní hrála velkou roli v návrhu právě již zmíněná voda. Celký koncept je pojat organicky a je inspirován kapkou vody, která dopadá do vodní hladiny. Synagoga tedy doslova vyrůstá z vodní plochy, která ji obklopuje a tvoří svým způsobem určitý krystalický prvek. Celou myšlenku a konečný výraz ještě umocnuje vodní stěna, která vede po obou stranách už od konce průchodu a obíhá celou synagogu. Část administrativní budovy a restaurace už je navržena ve jednodušším stylu, ale propsaní oblouku v atikové římse celý blok sjednocuje. Římsa u této části stavby byla navržena záměrně s odkazem na okolní zástavbu. Zbylá část parcely sloužila v historii i do nynějška jako menší park a tato funkce byla zachována. Významným prvkem v této části pozemku je Terezská brána, která je pozůstatkem opevnění z 18. století. Park byl doplněn o uměle vytvořený val, který pod sebe ukryl vjezd do podzemního parkoviště a v prostoru vytvořil čistý terenní přechod. V prostoru jsou navrženy betonové líce sloužící k posezenícs
dc.description.abstractThe project was influenced by several factors, the most significant being the water element, which is very important for Judaism and primarily symbolizes ritual purification. The concept divides the area in the axis of Nešverova Street, making an orthogonal block, further separated according to the functions, and public area under which a part of the underground parking is located. The block consists of the synagogue, museum, restaurant and administrative building of the Jewish community with a library. From the architectural standpoint, the project was significantly influenced by the stained glass window of the burned former synagogue, which was, in more modern spirit, imprinted into the museum’s facade. This window becomes a dominant element of the facade, because it pervades all three floors, so the rest of the building is not divided and for lighting of the exhibition areas skylights and artificial light are used. Significance of this concept is intensified by the fact that the visitor is dragged inside, right to the front of the synagogue, to which a ramp leads. There is an importance of the mentioned water element in the design of the synagogue. The whole concept is approached organically and was inspired by a drop of water falling down on the surface. The synagogue literally grows from a body of water which surrounds it and creates a crystalline element. The idea is amplified by the water wall which runs from the passageway all around the synagogue. Part of the administrative building and the restaurant are designed in more simple style, but the idea of arch is reflected in the moulding, which was designed intentionally with reference to the surrounding buildings. The rest of the site served as a small park and this function has been maintained. A significant element in this part of the site is Theresian gate, which remained from the 18th century fortification. The park was supplemented by an artificial bank, which covers the entrance to underground parking aen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSynagogacs
dc.subjectžidovstvícs
dc.subjectmuzeum židovské kulturycs
dc.subjectpodzemní parkovištěcs
dc.subjectTerezská bránacs
dc.subjectvodní stěnacs
dc.subjectohýbané sklocs
dc.subjectvitrážcs
dc.subjectpohledový beton.cs
dc.subjectSynagogueen
dc.subjectJudaismen
dc.subjectMuseum of Jewish cultureen
dc.subjectunderground parkingen
dc.subjectTheresian gateen
dc.subjectwater wallen
dc.subjectbent glassen
dc.subjectstained glassen
dc.subjectarchitectural concreteen
dc.titleNová synagoga v Olomoucics
dc.title.alternativeNew Synagogue in Olomoucen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-13cs
dcterms.modified2017-06-27-17:21:33cs
thesis.disciplineArchitektura a rozvoj sídelcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architekturycs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid105523en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:58:31en
sync.item.modts2020.03.31 02:40:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeVelek, Jancs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a rozvoj sídelcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record