Show simple item record

PEARL Ústí nad Orlicí

dc.contributor.advisorNový, Aloiscs
dc.contributor.authorLajtkepová, Lenkacs
dc.date.accessioned2019-04-04T02:28:44Z
dc.date.available2019-04-04T02:28:44Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationLAJTKEPOVÁ, L. PERLA Ústí nad Orlicí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.cs
dc.identifier.other105530cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68523
dc.description.abstractTato diplomová práce navazuje na předdiplomový projekt, jehož cílem bylo vytvořit strategii konverze areálu bývalé textilní továrny Perla v Ústí nad Orlicí. V rámci předdiplomového projektu byla navržena funkční náplň celého areálu, v diplomové práci pak část z tohoto území byla vybrána a zpracována podrobně. Konkrétně byla vybrána jihozápadní část areálu situovaná kolem továrního komínu. Z části dochází k novému využití stávajících objektů a z části jsou zde navrženy nové objekty. Zachované objekty budou nově využívány jako muzeum, galerie, IQ centrum, společenský sál, obchody a kanceláře. Veškeré novostavby v řešeném území slouží ke komerčním účelům, konkrétně pro obchody, kanceláře, služby a kavárnu. Významným městotvornými prvky v návrhu jsou dvě náměstí: jedno menší kolem komínu, které je komornější, a druhé náměstí, které je větší, aby zde byl dostatek prostoru pro konání různých společenských akcí.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is built on prediploma project, whose aim was to create a strategy for converting of ground of textile factory Perla in Usti nad Orlici. During prediploma project functional content of the whole area was designed, for diploma thesis it was chosen part of this territory and it was processed in detail. Specifically, it was chosen the southwestern part of the area situated around a factory smokestack. Partly, there is a new use of existing buildings and partly there are designed new objects. Preserved buildings will be newly used as a museum, gallery, IQ center, formal hall, shops and offices. All new buildings in the selected area will be used for commercial purposes, namely for shops, offices, services and a cafeteria. Important city-forming elements are two squares: one smaller around the chimney, which is intimate, and the second square, which is larger, so there is enough room for holding various social events.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPerlacs
dc.subjectÚstí nad Orlicícs
dc.subjecttovárna na textilcs
dc.subjectstrategie konverzecs
dc.subjectgaleriecs
dc.subjectmuzeumcs
dc.subjectobchodycs
dc.subjectkancelářecs
dc.subjectkavárnacs
dc.subjectPerlaen
dc.subjectUsti nad Orlicien
dc.subjecttextiles factoryen
dc.subjectconversion strategiesen
dc.subjectgalleriesen
dc.subjectmuseumsen
dc.subjectshopsen
dc.subjectofficesen
dc.subjectcafeen
dc.titlePERLA Ústí nad Orlicícs
dc.title.alternativePEARL Ústí nad Orlicíen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-13cs
dcterms.modified2017-06-27-17:21:58cs
thesis.disciplineArchitektura a rozvoj sídelcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. ÚSTAV ARCHITEKTURYcs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid105530en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:54:57en
sync.item.modts2019.05.18 17:00:46en
dc.contributor.refereeNavrátil,, Alešcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record