Show simple item record

Stability analysis of landslide area

dc.contributor.advisorPaseka, Antoníncs
dc.contributor.authorPíchová, Sylviecs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:57:32Z
dc.date.available2019-04-03T22:57:32Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationPÍCHOVÁ, S. Posouzení stability území náchylného k sesouvání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other105233cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68633
dc.description.abstractBakalářská práce uvádí klasifikaci sesuvů podle Profesorů Záruby a Mencla, požadavky na průzkum sesuvů a uvádí způsoby posuzování stabilit svahů metodami mezní rovnováhy (MMR). V práci je řešen recentní sesuv v profilu II-II na stavbě VIII v Brně Bystrci, je vyhodnocen inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum sesuvu. Posouzení je provedeno zpětnou analýzou úhlu vnitřního tření na smykové ploše při rovnovážné labilní poloze (F = 1) proužkovou metodou - Pettersson pomocí programu Excel a Autocad a ověřeno různými metodami mezní rovnováhy (MMR) z programu GEO 5 od firmy FINE. Proužkovou metodou - Pettersson pomocí programu Excel a Autocad jsou následně zjištěny stupně stability při postupném snižování hladiny podzemní vody (sanace svahu) a následně navržen způsob sanace sesuvu.cs
dc.description.abstractIn the bachelor thesis is shown Zaruba & Mencl classification of landslide, site investigations and methods of static calculations using limit state equilibrium method. In the thesis is solved recent landslide in the profile II-II of site VIII in Brno Bystrc in Czech Republic.  In the paper work is explained how is made engineering geology and hydrogeology site investigation. Stability of recent landslide is made using back analysis of friction angle on the shear band in equilibrium state (FS=1)  of Pettersson strip method using programs Excell and Autocad. Its result is check using different Limite state methods in program GEO 5 of FINE company. Pettersson strip method using programs Excell and Autocad. In the next step  was checked degree of slope stability using Pettersson strip method using programs Excell and Autocad in the gradual lowering of water (landslide rescue method). The landslide rescue method was finally designed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsesuvcs
dc.subjectstabilita svahucs
dc.subjectstupeň stabilitycs
dc.subjectPetterssonova metodacs
dc.subjectExcelcs
dc.subjectAutocadcs
dc.subjectGEO 5cs
dc.subjectmetoda mezní rovnováhycs
dc.subjecthorizontální odvodňovací vrtycs
dc.subjectlandslideen
dc.subjectstability of slopeen
dc.subjectstability factoren
dc.subjectPettersson´s methoden
dc.subjectExcelen
dc.subjectAutocaden
dc.subjectGEO 5en
dc.subjectlimit state equilibrium methoden
dc.subjecthorizontal draining holesen
dc.titlePosouzení stability území náchylného k sesouvánícs
dc.title.alternativeStability analysis of landslide areaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-13cs
dcterms.modified2017-06-27-16:54:04cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechnikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid105233en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 05:16:46en
sync.item.modts2019.05.18 14:20:11en
dc.contributor.refereeErbenová, Alexandracs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record