Show simple item record

Diagnostics of Historic Masonry Construction

dc.contributor.advisorAnton, Ondřejcs
dc.contributor.authorPernová, Janacs
dc.date.accessioned2019-05-17T16:00:59Z
dc.date.available2019-05-17T16:00:59Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationPERNOVÁ, J. Diagnostika historického zděného objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other105225cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68648
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je vypracování přehledu historického vývoje cihel a cihelného zdiva, včetně podrobné metodiky diagnostiky historických zděných konstrukcí. Součástí této práce je také předběžný průzkum historického zděného objektu, který zahrnuje pasport poruch a provedení zkoušek odebraných vzorků cihel a malt. V této části je na základě provedeného vizuálního průzkumu, fotodokumentace, vyhodnocení zkoušek a v neposlední řadě informací podaných přítomnými archeology, předložen návrh opatření statického zajištění stavby proti dalšímu zhoršení stavu konstrukce, či dokonce i taková opatření, která by zajišťovala stavbu tak, aby mohla být aktivně využívána.cs
dc.description.abstractThe aim of the bachelor thesis is to elaborate an overview of the historical development of bricks and brickwork, including detailed methodology of diagnostics of historical brick structures. Part of this work is also a preliminary survey of a historical brick building, which includes passport failures and tests of samples taken from bricks and mortars. In this part, based on a visual survey, photographic documentation, evaluation of the tests and information provided by the archaeologists present, submitted a proposal for static construction measures against the further deterioration of the state of construction, or even measures to ensure construction so that it could be actively used.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdiagnostikacs
dc.subjectdiagnostika konstrukcecs
dc.subjecthistorické zdivocs
dc.subjectvazba zdivacs
dc.subjectcihlycs
dc.subjectcihlářské výrobkycs
dc.subjectdiagnosticsen
dc.subjectstructural diagnosticsen
dc.subjectmasonryen
dc.subjectmasonryen
dc.subjectbricken
dc.subjectbrick productsen
dc.titleDiagnostika historického zděného objektucs
dc.title.alternativeDiagnostics of Historic Masonry Constructionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-12cs
dcterms.modified2017-06-27-16:53:55cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid105225en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:06:03en
sync.item.modts2020.04.01 00:31:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeHeřmánková, Věracs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record