Zobrazit minimální záznam

Alternative Solution of Roofing for Apartment Building in Brno

dc.contributor.advisorNečasová, Barboracs
dc.contributor.authorVoráčová, Terezacs
dc.date.accessioned2018-10-21T22:37:41Z
dc.date.available2018-10-21T22:37:41Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationVORÁČOVÁ, T. Alternativní řešení zastřešení bytového domu v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other105426cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68670
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je řešení technologické etapy zastřešení bytového domu v Brně. Tato práce zahrnuje technologické předpisy, návrh strojní sestavy, technickou zprávu zařízení staveniště, technickou zprávu, řešení dopravních vztahů, bezpečnost a ochranu zdraví, kontrolní a zkušební plány, položkové rozpočty a časové plány. Cílem práce je porovnat vybrané varianty z hlediska finančního a časového.cs
dc.description.abstractThe subject of this bachelor thesis is a solution of technology stage of roofing for apartment building in Brno. The bachelor thesis includes technological regulations, proposal of mechanical assembly, engineering report of site equipment, engineering report, solution of transport relations, safety and health plan, control and test plans, budgets and time schedules. Purpose of this thesis is to compare selected variants in terms of money and time.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZastřešenícs
dc.subjectjednoplášťová plochá střechacs
dc.subjectzelená střechacs
dc.subjectextenzivní zelená střechacs
dc.subjectintenzivní zelená střechacs
dc.subjecttechnická zprávacs
dc.subjecttechnologický předpiscs
dc.subjectčasový pláncs
dc.subjectpoložkový rozpočetcs
dc.subjectzařízení staveništěcs
dc.subjectstrojní sestavacs
dc.subjectkontrolní a zkušební plán.cs
dc.subjectRoofingen
dc.subjectwarm flat roofen
dc.subjectgreen roofen
dc.subjectextensive green roofen
dc.subjectintensive green roofen
dc.subjectengineering reporten
dc.subjecttechnological regulationen
dc.subjecttime scheduleen
dc.subjectbudgeten
dc.subjectsite equipmenten
dc.subjectmechanical assemblyen
dc.subjectcontrol and test plan.en
dc.titleAlternativní řešení zastřešení bytového domu v Brněcs
dc.title.alternativeAlternative Solution of Roofing for Apartment Building in Brnoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-15cs
dcterms.modified2017-06-27-16:58:54cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid105426en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.10.22 00:23:56en
sync.item.modts2018.10.21 19:49:28en
dc.contributor.refereeVenkrbec, Václavcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam